top of page
Hlid-hjukrunarh.jpeg
Lög og reglur

lög og reglur

Lög sem varða öldrunarþjónustu
Lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012

Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007

Lög um málefni aldraðra nr.125/1999

Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997

Lög um sjúkraskrár nr. 55/2009

Lög um almannatryggingar nr.100/2007

Lög um sjúkratryggingar nr.112/2008

Lög um sjúklingatryggingu nr.111/2000

Sóttvarnarlög nr. 19/1997

Lög um almannavarnir nr. 82/2008

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000

Lyfjalög nr. 93/1994

Lög um gagnagrunn á heilbrigðissviði nr. 139/1998

Lög um dánarvottorð, krufningar o.fl.nr. 61/1998

Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002

Lög um lækningatæki nr.16/2001

Reglugerðir sem varða öldrunarþjónustu
Reglugerð um framkvæmdasjóð aldraðra nr. 468/2014

Reglugerð um stofnanaþjónustu fyrir aldraða nr. 1112/2006

Reglugerð um Framkvæmdasjóð aldraðra nr. 468/2014

Reglugerð um dagdvöl aldraðra nr. 1245/2016

Reglugerð um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma nr. 466/2012

 

Siðareglur
Félög heilbrigðisstétta setja félagsmönnum sínum siðareglur sem þeim ber að nýta sér sem leiðarljós og til stuðnings í daglegu starfi.

Siðareglur hjúkrunarfræðinga

Siðareglur sjúkraliða

Siðareglur sjúkraþjálfara

Siðareglur iðjuþjálfa

Siðareglur lækna

Siðareglur félagsráðgjafa

Annað tengt efni
Faglegar lágmarkskröfur samkvæmt lögum um landlækni nr. 41/2007, 6. grein

Rammasamningur milli Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) og hjúkrunarheimila um þjónustu hjúkrunarheimila

Umfjöllun um öldrunarmál af heimasíðu Stjórnarráðs

Umfjöllun um þjónustu við aldraða af heimasíðu Stjórnarráðs

Skipulag hjúkrunarheimila: Lágmarksviðmið um byggingu og starfsemi hjúkrunarheimila og hjúkrunarrýma

Kröfulýsing fyrir hjúkrunarrými og dvalarrými - útgáfa III

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum

Footer
bottom of page