Fara á efnissvæði

Mannauður

Heilsuvernd Hjúkrunarheimili byggir starfsemi sína á hæfu, áhugassömu og traustu starfsfólki sem nýtur jafnra tækifæra í öruggu, heilbrigðu og jákvæðu starfsumhverfi. 

Að starfa hjá Heilsuvernd Hjúkrunarheimili

Starfsfólk við Heilsuvernd Hjúkrunarheimili eru alls um 350 í um 200 stöðugildum. Starfsfólkið okkar eru með margs konar menntun og er lögð áhersla á tilboð um fjölbreytta endurmenntun sem stendur öllu starfsfólki til boða.

Hjúkrunarheimilunum hefur fylgt mikið starfsmannalán í gegnum tíðina og er svo enn. Margir hafa starfað á heimilunum í 1-2 áratugi og skapast við það stöðugleiki og reynsla sem er íbúum og þjónustunni mjög mikilvæg.

Markmið hjúkrunarheimilanna er að veita íbúum góða þjónustu sem einkennist af umhyggju og virðingu fyrir manneskjunni sjálfri, sjálfstæði hennar og velferð.

Það er okkur mikilvægt að starfsfólk eigi í góðri samvinnu við íbúa, aðstandendur og aðra þjónustuþega svo við getum veitt góða þjónustu, skapað gleði og uppbyggileg samskipti á hjúkrunarheimilunum. 

Viltu vaxa með okkur?

Hjá Heilsuvernd og dótturfyrirtækjum starfa í dag rúmlega 500 manns og fer starfshópurinn okkar ört vaxandi.

Við leggjum áherslu á að ráða til okkar hæfa einstaklinga í öll störf og veitum tækifæri til að vaxa og þróast í starfi.

Við hlúum vel að fólkinu okkar og leggjum ríka áherslu á jákvætt andrúmsloft á vinnustaðnum og að hver einstaklingur fái notið sín í starfi.   

Móttaka nýliða

Áhersla er lögð á að vel sé tekið á móti nýju starfsfólki strax á fyrsta degi í starfi, því það skiptir okkur miklu máli að starfsfólk upplifi sig velkomið á nýja vinnustaðinn og eigi jákvæða upplifun frá fyrsta starfsdegi.

Við viljum að allt starfsfólk sé stolt af því að vinna hjá Heilsuvernd Hjúkrunarheimili og er lykilatriði að upplifun nýs starfsfólks sé jákvæð frá fyrsta degi í starfi. 

Nýliðamóttaka og kynning á starfseminni leggur grunninn að góðu ráðningarsambandi og jákvætt viðmót samstarfsfélaga styður við farsæla aðlögun á nýjum vinnustað. 

Störf í boði

Við erum stöðugt að bæta í hóp okkar. Smelltu á "Laus störf" til að sjá hvaða störf eru í boði hverju sinni.

Logo-Heilsuvernd-tagline
Logo-heilsuvernd-heilsugaesla-midjad

JÁKVÆÐ OG UPPBYGGILEG SAMSKIPTI

Við stundum jákvæð og uppbyggileg samskipti og gætum þess að halda góðu upplýsingaflæði milli allra hluteigandi aðila. 

STERK LIÐSHEILD OG GLEÐI

Við leggjum áherslu á sterka liðsheild og gleði á vinnustaðnum og hvetjum hvort annað til árangurs. 

TIL FYRIRMYNDAR

Við bjóðum upp á gott vinnuumhverfi, samkeppnisfær kjör og fjölskylduvænt vinnufyrirkomulag, þar sem jafnvægi einkalífs og vinnu eru höfð að leiðarljósi.  

METNAÐUR Í STARFI

Hjá Heilsuvernd starfar hæft, áhugasamt og traust starfsfólk sem nýtur jafnra tækifæra í öruggu og heilbrigðu starfsumhverfi. 

FJÖLBREYTT VERKEFNI, ÞRÓUN OG NÝSKÖPUN

Við bjóðum upp á fjölbreytt verkefni og starfsumhverfi þar sem lögð er áhersla á faglega þjónustu, teymisvinnu, þróun og nýsköpun.

JÖFN TÆKIFÆRI

Við gætum þess að öllum standi jöfn tækifæri til boða til þekkingaröflunar, þjálfunar og þróunnar í starfi.